4th Serbian Amateur Tour - Dame (Ženski turnir)

Nedelja: 34 Datum: 23.08.2019 - 25.08.2019
Država:   Serbia Teren: Golf Klub Beograd
Vrsta: Stroke Kategorija: Amaterski turniri WAGR G
RSS: Dan 1 : 87
Dan 2 : 88
Dan 3 : 88
Nedelja: 34
Datum: 23.08.2019 - 25.08.2019
Država:   Serbia
Teren: Golf Klub Beograd
Vrsta: Stroke
Kategorija: Amaterski turniri WAGR G
RSS: Dan 1 : 87
Dan 2 : 88
Dan 3 : 88

Ranglista

# Igrač Datum Rezultat Bonus Rss poeni Total Divider WAGR RN Poeni
1. Jefimija Đorđević 23.08.2019 72 0 400 400 3 0 133.33
- 24.08.2019 72 0 400 400 3 0 133.33
- 25.08.2019 72 400 400 800 3 10 266.67 543.33
2. Lara Todorović 23.08.2019 75 0 300 300 3 0 100
- 24.08.2019 81 0 60 60 3 0 20
- 25.08.2019 78 200 160 360 3 0 120 240
3. Zara Korać 23.08.2019 94 0 0 0 3 0 0
- 24.08.2019 99 0 0 0 3 0 0
- 25.08.2019 86 150 16 166 3 0 55.33 55.33
4. Jelena Đurđić 23.08.2019 96 0 0 0 3 0 0
- 24.08.2019 90 0 0 0 3 0 0
- 25.08.2019 98 100 0 100 3 0 33.33 33.33
5. Irena Suturović Bogdanović 23.08.2019 91 0 0 0 3 0 0
- 24.08.2019 100 0 0 0 3 0 0
- 25.08.2019 94 80 0 80 3 0 26.67 26.67
6. Jasna Damjanović 23.08.2019 97 0 0 0 3 0 0
- 24.08.2019 98 0 0 0 3 0 0
- 25.08.2019 97 60 0 60 3 0 20 20
7. Mia Aleksić 23.08.2019 100 0 0 0 3 0 0
- 24.08.2019 98 0 0 0 3 0 0
- 25.08.2019 104 60 0 60 3 0 20 20