GCC Championship I (Muški turnir)

Nedelja: 13 Datum: 01.04.2017 - 01.04.2017
Država:   Serbia Teren: Golf klub Centar
Vrsta: Stroke Kategorija: 2017-Turnir B - turniri do 30 takmičara (stb/str) i turniri zabavnog karaktera koji nisu za HCP
RSS: Dan 1 : 81
Nedelja: 13
Datum: 01.04.2017 - 01.04.2017
Država:   Serbia
Teren: Golf klub Centar
Vrsta: Stroke
Kategorija: 2017-Turnir B - turniri do 30 takmičara (stb/str) i turniri zabavnog karaktera koji nisu za HCP
RSS: Dan 1 : 81

Ranglista

# Igrač Datum Rezultat Bonus Rss poeni Total Divider WAGR RN Poeni
1. Slobodan Lainović 01.04.2017 82 25 0 25 1 0 25 25
2. Dejan Ćurčić 01.04.2017 87 20 0 20 1 0 20 20
3. Boris Damjanović 01.04.2017 88 15 0 15 1 0 15 15
4. Dragan Radaković 01.04.2017 89 10 0 10 1 0 10 10
5. Srđan Kovačević 01.04.2017 95 0 0 0 1 0 0 0
6. Nenad Branković 01.04.2017 112 0 0 0 1 0 0 0
7. Saša Dujović 01.04.2017 104 0 0 0 1 0 0 0
8. Aleksandar Bursić 01.04.2017 92 0 0 0 1 0 0 0
9. Branislav Jergović 01.04.2017 92 0 0 0 1 0 0 0
10. Miloš Krdžić 01.04.2017 92 0 0 0 1 0 0 0
11. Boško Palkovljević 01.04.2017 92 0 0 0 1 0 0 0
12. Slobodan Dimitrijević 01.04.2017 94 0 0 0 1 0 0 0
13. Aleksandar Đorđević 01.04.2017 93 0 0 0 1 0 0 0
14. Miroslav Ivanović 01.04.2017 103 0 0 0 1 0 0 0
15. Zoran Trifunović 01.04.2017 101 0 0 0 1 0 0 0
16. Željko Milovac 01.04.2017 93 0 0 0 1 0 0 0