Nacionalno juniorsko prvenstvo Srbije 2016 - girls (Ženski turnir)

Nedelja: 26 Datum: 02.07.2016 - 04.07.2016
Država:   Serbia Teren: Golf Klub Beograd
Vrsta: Stroke Kategorija: Nacionalno / Otvoreno juniorsko prvenstvo
RSS: Dan 1 : 78
Dan 2 : 76
Dan 3 : 78
Nedelja: 26
Datum: 02.07.2016 - 04.07.2016
Država:   Serbia
Teren: Golf Klub Beograd
Vrsta: Stroke
Kategorija: Nacionalno / Otvoreno juniorsko prvenstvo
RSS: Dan 1 : 78
Dan 2 : 76
Dan 3 : 78

Ranglista

# Igrač Datum Rezultat Bonus Rss poeni Total Divider WAGR RN Poeni
1. Jefimija Đorđević 02.07.2016 77 0 4 4 2 0 2
- 03.07.2016 74 0 16 16 2 0 8
- 04.07.2016 79 300 0 300 2 0 150 160
2. Jana Marinović 02.07.2016 77 0 4 4 2 0 2
- 03.07.2016 74 0 16 16 2 0 8
- 04.07.2016 80 200 0 200 2 0 100 110
3. Jelena Lainović 02.07.2016 79 0 0 0 2 0 0
- 03.07.2016 78 0 0 0 2 0 0
- 04.07.2016 77 100 4 104 2 0 52 52
4. Tamara Palkovljević 02.07.2016 76 0 16 16 2 0 8
- 03.07.2016 78 0 0 0 2 0 0
- 04.07.2016 81 50 0 50 2 0 25 33
5. Jovana Ćurčić 02.07.2016 80 0 0 0 2 0 0
- 03.07.2016 91 0 0 0 2 0 0
- 04.07.2016 86 0 0 0 2 0 0 0
6. Lina Dedijer 02.07.2016 96 0 0 0 2 0 0
- 03.07.2016 91 0 0 0 2 0 0
- 04.07.2016 90 0 0 0 2 0 0 0
7. Sandra Dedijer 02.07.2016 102 0 0 0 2 0 0
- 03.07.2016 95 0 0 0 2 0 0
- 04.07.2016 88 0 0 0 2 0 0 0