IX Nacionalno juniorsko prvenstvo Srbije u golfu 2015 - girls U16 (Ženski turnir)

Nedelja: 35 Datum: 26.08.2015 - 27.08.2015
Država:   Serbia Teren: Golf Klub Beograd
Vrsta: Stableford Kategorija: 2015-Nacionalno juniorsko prvenstva
RSS: Dan 1 : 17
Dan 2 : 17
Nedelja: 35
Datum: 26.08.2015 - 27.08.2015
Država:   Serbia
Teren: Golf Klub Beograd
Vrsta: Stableford
Kategorija: 2015-Nacionalno juniorsko prvenstva
RSS: Dan 1 : 17
Dan 2 : 17

Ranglista

# Igrač Datum Rezultat Bonus Rss poeni Total Divider WAGR RN Poeni
1. Jefimija Đorđević 26.08.2015 23 0 40 40 2 0 20
- 27.08.2015 30 100 400 500 2 0 250 270
2. Jelena Lainović 26.08.2015 23 0 40 40 2 0 20
- 27.08.2015 29 60 300 360 2 0 180 200
3. Jana Marinović 26.08.2015 21 0 24 24 2 0 12
- 27.08.2015 23 40 40 80 2 0 40 52
4. Olga Karadžić 26.08.2015 20 0 18 18 2 0 9
- 27.08.2015 10 24 0 24 2 0 12 21
5. Jovana Ćurčić 26.08.2015 18 0 4 4 2 0 2
- 27.08.2015 13 30 0 30 2 0 15 17
6. Lara Todorović 26.08.2015 14 0 0 0 2 0 0
- 27.08.2015 13 18 0 18 2 0 9 9
7. Isidora Ranković 26.08.2015 16 0 0 0 2 0 0
- 27.08.2015 11 16 0 16 2 0 8 8
8. Sandra Dedijer 26.08.2015 4 0 0 0 2 0 0
- 27.08.2015 5 10 0 10 2 0 5 5