Broj osvojenih rangirajućih poena u toku takmičarske godine 01.11.2020 - 31.10.2021
# Forma Ime i prezime Ukupno 2021
1. - Dane Cvetković (NT) 4777 2163
Broj osvojenih rangirajućih poena u toku takmičarske godine 01.11.2019 - 31.10.2020
# Forma Ime i prezime Ukupno 2020
1. - Dane Cvetković (NT) 4777 469
Broj osvojenih rangirajućih poena u toku takmičarske godine 01.11.2018 - 31.10.2019
# Forma Ime i prezime Ukupno 2019
1. - Dane Cvetković (NT) 4777 606
Broj osvojenih rangirajućih poena u toku takmičarske godine 01.11.2017 - 31.10.2018
# Forma Ime i prezime Ukupno 2018
1. - Dane Cvetković (NT) 4777 1162
Broj osvojenih rangirajućih poena u toku takmičarske godine 01.10.2016 - 31.10.2017
# Forma Ime i prezime Ukupno 2017
1. - Dane Cvetković (NT) 4777 377
Broj osvojenih rangirajućih poena u toku takmičarske godine 01.09.2015 - 30.08.2016
# Forma Ime i prezime Ukupno 2016
1. - Dane Cvetković (NT) 4777 0

Reprezentativci 2015

Broj osvojenih rangirajućih poena u toku takmičarske godine 01.09.2014 - 30.08.2015
# Ime i prezime Ukupno 2015
1. Branimir Gudelj 794.91 793.58
2. Čedomir Ilić 2038.69 522.84
3. Ilija Đurđević 974.57 475.25
4. Mihailo Dimitrijević 789.17 364.33
5. Nikola Cuic 50.58 39.25
6. Mladen Čavić 26.66 26.66
7. Andrej Stanarević 6.5 0
8. Konstantin Košutić 4 0
9. Mateo Trošić 83.66 0
10. Ognjen Radovic 50.17 0
Broj osvojenih rangirajućih poena u toku takmičarske godine 01.09.2014 - 30.08.2015
# Ime i prezime Ukupno 2015
1. Ranko Helc 1242.67 468.16
2. Puniša Plazina 376.36 191.01
3. Sergej Stojiljković 169.67 46.67
4. Jovan Rebula 318.24 0
5. Marko Đorđević 94.33 0
Broj osvojenih rangirajućih poena u toku takmičarske godine 01.09.2014 - 30.08.2015
# Ime i prezime Ukupno 2015
1. Luka Jovanović 1021.43 527.09
2. Marko Jokić 700.35 338.34
3. Andrija Đorđević 746.42 258.25
4. Njegoš Šolak 196.5 172.5
5. Ognjen Mićić 47.67 47.67
6. Marko Knežević 32 32
7. Mateja Aleksić 48.09 16.09
8. Jovan Dojčilović 12 0
Broj osvojenih rangirajućih poena u toku takmičarske godine 01.09.2014 - 30.08.2015
# Ime i prezime Ukupno 2015
1. Matej Stanić 157.43 130.76
2. Vukašin Suturović 122.01 73.01
3. Momir Vicković 57.67 38.67
4. Andrija Gracun 47.67 11.67
5. Vuk Ranković 5 5
6. Vuk Milićević 3.33 3.33

Reprezentativci 2014

Broj osvojenih rangirajućih poena u toku takmičarske godine 01.09.2013 - 30.08.2014
# Ime i prezime Ukupno 2014
1. Čedomir Ilić 2038.69 1372.18
2. Ilija Đurđević 974.57 499.32
3. Mihailo Dimitrijević 789.17 424.84
4. Mateo Trošić 83.66 83.66
5. Ognjen Radovic 50.17 50.17
6. Nikola Cuic 50.58 11.33
7. Andrej Stanarević 6.5 6.5
8. Konstantin Košutić 4 4
9. Branimir Gudelj 794.91 0
10. Mladen Čavić 26.66 0
Broj osvojenih rangirajućih poena u toku takmičarske godine 01.09.2013 - 30.08.2014
# Ime i prezime Ukupno 2014
1. Ranko Helc 1242.67 746.51
2. Jovan Rebula 318.24 318.24
3. Puniša Plazina 376.36 168.35
4. Sergej Stojiljković 169.67 123
5. Marko Đorđević 94.33 94.33
Broj osvojenih rangirajućih poena u toku takmičarske godine 01.09.2013 - 30.08.2014
# Ime i prezime Ukupno 2014
1. Andrija Đorđević 746.42 443.17
2. Luka Jovanović 1021.43 425
3. Marko Jokić 700.35 295.34
4. Njegoš Šolak 196.5 24
5. Jovan Dojčilović 12 12
6. Mateja Aleksić 48.09 10
7. Marko Knežević 32 0
8. Ognjen Mićić 47.67 0
Broj osvojenih rangirajućih poena u toku takmičarske godine 01.09.2013 - 30.08.2014
# Ime i prezime Ukupno 2014
1. Matej Stanić 157.43 26.67
2. Vukašin Suturović 122.01 19
3. Andrija Gracun 47.67 0
4. Momir Vicković 57.67 0
5. Vuk Milićević 3.33 0
6. Vuk Ranković 5 0